<-Home <-Miniatury


Metaphysical Top Ten

d?evo, pigment, v?elí vosk, CD hudební nosi?e, el. osv?tlení.

instalace
kombinovaná
1995
dokon?eno
rozměry: šířka 800 mm, výška 800 mm, tloušťka 420 mm
katalogové číslo 1/top ten

Vystaveno na spole?nem projektu "Diaspora" s Jiíim Ladochou a Stacey Spiegelem v Libe?ské synagoze v Praze. Objekt je vyroben z prken, které tvo?ily nep?vodní falešný strop synagogy. Vnit?ní prostor je osv?tlen a dno je pokryto CD hudebními nosi?i. Do objektu lze nahlédnout kulatým otvorem na ?elní stran?. Text v katalogu výstavy Marcela Pánková a David Moos.
Komentáře:


přidat komentář